Zašto koristiti pelet

Prednosti ovog goriva je što može da se koristi na automatizovani način, slično kao tečna i gasovita goriva. Kotlovi i gorionici za sagorevanje drvnog peleta su opremljeni automatikom, koja vodi proces sagorevanja po zadatoj temperaturi prostora koji se greje. Uloga korisnika je da svakih nekoliko dana napuni spremnik peletom i da izbaci pepeo iz gorionika i kotla. Količina pepela u peletu se kreće od 0,5% – 1,5%. Dakle, na jednu tonu sagorelog peleta, ostane najviše 15 kg pepela. Velika razlika u konforu u poređenju sa korišćenjem uglja ili drveta je očigledna. Iskorišćenost toplotne energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod uglja i drveta najviše 70%. U poređenju sa korišćenjem tečnog goriva-dizela ili tečnog naftnog gasa-TNG-a, odlučujuća prednost drvenog peleta je u više od dvostruko nižoj ceni.

Poređenja radi, 1 kg peleta proizvodi istu količinu toplote kao:
– 0,6 m³ zemnog gasa
– 0,50 lit lož ulja
– 0,45 lit tečnog naftnog gasa

Jednostavnost upotrebe automatskim radom uređaja, stavlja pelet u sličan položaj kao i upotreba ulja za loženje i gasa. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje veliku prednost nad grejanjem na drva ili ugalj.

Proizvodnja peleta u Evropi počela je 80-tih godina i to prvo u Švedskoj, zbog visoke cene nafte i smanjenja zagađenja životne sredine, nastalog korišćenjem uglja i drugih fosilnih goriva. U našoj zemlji, proizvodnja je krenula 2006.godine.

Pelet je obnovljivo gorivo iz bio mase koje se koristi za dobijanje toplotne energije.

Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg).

– 2 kg peleta ≈ 1 lit ulja za loženje
– 1,65 kg peleta ≈ 1 m3 zemnog gasa
– 650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora
– 1 kg peleta ≈ 5 kWh toplotne energije

Kontakt


Beocontrol d.o.o.

Vojni Put 274b, 11080 Beograd, Srbija

Mob: 066 26 26 26
Tel: 011 3169 072
Fax: 011 3169 072

Email: office@proizvodnja-peleta.com

Radno vreme:
Radnim danima: 08:00 – 18:00
Subotom: 08:00 – 15:00