Šta je pelet

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala. On predstavlja veoma efikasno gorivo, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta ( drveni pelet ), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta ( agro pelet ).

U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju. Uvidevši značaj ove vrste energenta, Beocontrol je rešio da se posveti proizvodnji peleta visokog kvaliteta.

Naš pelet ispunjava sve evropske norme i standarde za ovu vrstu goriva.

proizvodnja_peleta_cena_peletaPored energetskog peleta, u mogućnosti smo da ponudimo i peletiranu hranu za životinje, kao i pelet za posip i stelje za kućne ljubimce.

Korišćenje peleta, kao materijala za ogrev, ima višestruke prednosti, kako na očuvanje životne sredine, tako i za korisnike:

  • Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje 500 litara lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne energije.
  • Značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive, a po sagorevanju ostavlja tek 0,5 – 1% pepela
  • Drveni pelet se proizvodi od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili aditive
  • U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije
  • Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrevnog drveta

Kontakt


Beocontrol d.o.o.

Vojni Put 274b, 11080 Beograd, Srbija

Mob: 066 26 26 26
Tel: 011 3169 072
Fax: 011 3169 072

Email: office@proizvodnja-peleta.com

Radno vreme:
Radnim danima: 08:00 – 18:00
Subotom: 08:00 – 15:00