Proizvodi

Drvene pelete proizvodimo specijalnom tehnologijom najnovije generacije.

Proizvodnja se odvija u kontrolisanim uslovima u skladu sa DIN 51731 standardom: prečnik od 6 mm, dužina do 30 mm, vlaga ispod 10%.

Jedna od najvažnijih prednosti peleta je da pepeo nastao njihovim sagorevanjem iznosi oko 1%, a energetska vrednost iznad 18 MJ po kilogramu. Pelet se koristi za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača.

Pakovanje tip I
PE vreće od 15 kg
(70 vreća na paleti – 1.050 kg)
Vreće mogu biti bez štampe, kao i sa bilo kojim dizajnom, a prema potrebama kupca.

Pakovanje tip II
PE vreće od 1.030 kg
Većim potrošačima u ponudi je takozvani BigBag težine 1.030 kg, dimenzija 91×91×180 cm

Peleti su gorivo iz biomase, koje se pravi od otpada iz drvne industrije (piljevine i sl.), šumskog otpada ili ogrevnog drveta, specijalnim tehnološkim postupkom. Pelet je valjkastog oblika prečnika od 4 do 12 milimetara, a dužine najčešće od 10 do 30 milimetara. Veoma su pogodne za korišćenje jer zahtevaju malo skladišnog prostora. Pogodne su za upotrebi i iz razloga što se koriste u kotlovima koji mogu biti potpuno automatizovani, kao i zbog toga što stvaraju vrlo malo pepela. Pelet, kao i biomasa uopšte, postaju sve češći vid energenta za grejanje. Biomasa je dugoročno rešenje, a ostalih goriva ima u ograničenim količinama.

Pelet je, osim toga, ekološki čisto gorivo.

Osnovne karakteristike naših peleta:

30% Smrče, Jele ili Bora
70% Bukva
Sadržaj vlage u peletu iznosi od 8-10 %
Toplotna moć oko 5 kWh/kg

Priprema uzoraka i fizičko-hemijska analiza su urađeni u skladu sa važećim SRPS CEN/TS pri čemu su postignuti sledeći rezultati:

Uzorak br. 23/2012 Pelete od biomase
Dimenzije 6.00-6.10mm
L=5-30mm (cca. 95%)
Sitovna analiza 1.18% < 3.15mm
Ukupna vlaga 7.16%
Nasipna masa 616kg/m3
Jedinična gustina 1.210kg/m3
Pepeo 0.53%
Isparljive materije 78.14%
Gornja toplotna moć 18.370kJ/kg
Donja toplotna vrednost 17.043kJ/kg

Kontakt


Beocontrol d.o.o.

Vojni Put 274b, 11080 Beograd, Srbija

Mob: 066 26 26 26
Tel: 011 3169 072
Fax: 011 3169 072

Email: office@proizvodnja-peleta.com

Radno vreme:
Radnim danima: 08:00 – 18:00
Subotom: 08:00 – 15:00