Istorijat peleta

Pelet je poreklom iz Kanade, a proizvodnja peleta u Evropi otpočela je 80-tih godina i to prvo u Švedskoj zbog visoke cene nafte i potrebe da se smanji zagađenje vazduha i životne sredine koje nastaje velikom upotrebom uglja i ostalih fosilnih goriva.

Potrošnja i tržište peleta u Evropi se od tada stalno razvijaju tako da je 2006. godine bilo 200 fabrika za proizvodnju, a proizvodnja je premašila 4,5 miliona tona.

Najveći svetski proizvođači peleta su Švedska, Amerika, Kanada i Austrija a na Balkanu prednjači Bosna i Hercegovina.

istorijat-peletaSrpsko tržište peleta se razvija od 2006. a intenzivnija proizvodnja i upotreba peleta počinje 2008. godine. U Srbiji danas radi nekoliko fabrika peleta a više od 90% proizvodnje se izvozi pre svega zbog nedovoljne informisanosti domaćih potrošača kao i zbog nekompletne ponude peći i kotlova na domaćem tržištu.

Perspektiva proizvodnje peleta u Srbiji je dobra kako zbog stalnog rasta cena naftnih derivata tako i zbog toga što pelet postaje domaći proizvod za koji ne treba izdvajati velike sume deviza a takođe se smanjuje zavisnost od fosilnih goriva. Pelet je visokokvalitetni, ekološki čist energetski izvor.

Kontakt


Beocontrol d.o.o.

Vojni Put 274b, 11080 Beograd, Srbija

Mob: 066 26 26 26
Tel: 011 3169 072
Fax: 011 3169 072

Email: office@proizvodnja-peleta.com

Radno vreme:
Radnim danima: 08:00 – 18:00
Subotom: 08:00 – 15:00