Drveni pelet je vrsta drveta sa velikom energetskom vrednoscu i izradjena je od presovane piljevine. Saznajte vise o peletu!

Prednosti peleta

Razlozi zbog kojih treba da razmislite o korišćenju peleta!

Saznajte više
  • Energetski efikasan

    Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje 500 litara lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne energije

  • Najpovoljnije grejanje

    U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije.

  • Ekološko gorivo

    Drveni peleti se proizvode od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili aditive.

Research Paper